GGD Inspectierapport

Op 26 oktober 2022 heeft de GGD de jaarlijkse inspectie uitgevoerd.
Er is weer, net als voorgaande jaren, een prachtig en positief rapport geplubliceerd!


Het bevestigt waar De Elsen voor staat:
een warme veilige omgeving waar ieder kind gezien wordt!
Al meer dan 16 jaar worden we bevestigd dat onze kwaliteit goed is.

Bekijk het GGD Inspectierapport in Beeld van 2018

GGD Inspectierapport 2018 - Kinderdagerblijf De Elsen Almere
Bekijk het Inspectierapport

Download het laatste GGD inspectierapport: GGD Inspectierapport

Hoe gaat het met de kinderopvang in Almere?

Alle kindercentra moeten voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang. Dit zijn voorwaarden bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, gezondheid en pedagogiek.
De GGD toetst of hieraan wordt voldaan in opdracht van de gemeente Almere. Jaarlijks krijgt ieder kindercentrum een onderzoek en de bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. In het rapport brengt de GGD een advies tot handhaving uit als er niet voldaan wordt aan bepaalde eisen. De gemeente besluit dan of er verder onderzoek nodig is op de tekortkomingen. De rapportages van de GGD worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).


Meer informatie: www.eengezonderflevoland.nl

Inspectierapport(en) in beeld


Bekijk hieronder de "inspectierapporten in beeld" van voorgaande jaren (2015 - 2017).

GGD Inspectierapport 2017 - Kinderdagerblijf De Elsen Almere
GGD Inspectierapport 2016 - Kinderdagerblijf De Elsen Almere GGD Inspectierapport 2015 - Kinderdagerblijf De Elsen Almere
×