GGD Inspectie 2020

12-11-2020De GGD inspecteert elk jaar alle kinderdagverblijven. Op 30 september 2020 heeft de jaarlijkse GGD inspectie plaatsgevonden bij ons kinderdagverblijf. We zijn trots op het mooie inspectierapport dat de GGD gepubliceerd heeft.

Er is weer, net als voorgaande jaren, een prachtig en positief rapport gepubliceerd waar we erg trots op zijn!

Bekijk het Inspectierapport


Download het laatste GGD inspectierapport van 27-10-2020:
Inspectierapport 2020


Hieronder volgt het algemene beeld van de GGD op ons kinderdagveblijf:

Algemeen beeld van de opvanglocatie
Huidig jaarlijks onderzoek

Op woensdag 30 september 2020 heeft de toezichthouder het KDV onaangekondigd bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Tijdens de inspectie waren er vier beroepskrachten, groepshulp, pedagogisch coach en de houder aanwezig. Er heerste een prettige sfeer tussen de beroepskrachten en de kinderen onderling. De kinderen waren op moment van inspectie verdeeld aan het spelen op de groep. De pedagogische praktijk is geobserveerd en beoordeeld. De toezichthouder heeft met de beroepskrachten gesproken en de benodigde documenten voor het onderzoek zijn door de houder later per mail toegestuurd.

Algemeen

Kinderdagverblijf De Elsen is een kleinschalig kinderdagverblijf met een baby-dreumesgroep en een peutergroep. Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van een omheinde tuin. De locatie is gevestigd op de Fluitekruidstraat in Almere Kruidenwijk en is in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 30 kindplaatsen.

Inspectiegeschiedenis

11-02-2019: jaarlijks onderzoek - geen tekortkomingen, geen handhaving
12-02-2018: jaarlijks onderzoek - geen tekortkomingen, geen handhaving
24-02-2017: jaarlijks onderzoek - geen tekortkomingen, geen handhaving
Conclusie

Er wordt aan de gestelde eisen voldaan.

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit rapport.×