GGD inspectierapport 2017!

13-04-2017Op 24 februari 2017 heeft de GGD de jaarlijkse inspectie uitgevoerd.
Het eindrapport is gepubliceerd en is, net als voorgaande jaren, prachtig!

Het bevestigt waar De Elsen voor staat:
een warme veilige omgeving waar ieder kind gezien wordt!

Download het volledige GGD inspectierapport van 10 april 2017.Bekijk het GGD Inspectierapport van 2017 in Beeld


GGD Inspectierapport 2017 - Kinderdagerblijf De Elsen AlmereHieronder is een korte samenvatting van de observaties en conclusies uit het rapport weergegeven:


Algemene informatie
Kinderdagverblijf De Elsen is een kleinschalig kinderdagverblijf.
Het is gevestigd in een ruim vrijstaand pand aan de rand van Kruidenwijk in Almere. Vanuit het kindercentrum is er zicht op de kinderboerderij en de dieren die daar zijn. Het kinderdagverblijf werkt met twee stamgroepen.Emotionele veiligheid
Kennis baby-ontwikkeling
De beroepskrachten weten wat baby's aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby.

observatie babygroep:
De beroepskracht hoort dat er in de slaapkamer een baby wakker is. Zonder te kijken weet ze wie de baby is en overlegt met haar collega. Ze besluiten samen dat ze gaan proberen het kindje weer in slaap te laten vallen omdat het nog niet zoveel geslapen heeft. Na het korte overleg gaat de beroepskracht naar de slaapkamer om het kindje weer in slaap te sussen.


Persoonlijke competentie
Buitenactiviteiten
Kinderen gaan dagelijks een deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij etc.)

observatie op beide groepen:
Op zowel de baby-groep als op de peutergroep gingen de beroepskrachten met de kinderen naar buiten.
Op zichtafstand van de binnen- en buitenruimte is een kinderboerderij. De kinderen kunnen altijd dieren zien en brengen soms een bezoek aan de kinderboerderij.


Sociale competentie
Begeleiden en feedback
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijd- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. laten delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen etc.)

observatie op de peutergroep:
De kinderen gaan naar buiten. Ze worden door de beroepskrachten gestimuleerd hun jas en schoenen zelf aan te trekken door ze daartoe aan te moedigen, alles klaar te leggen en de kinderen zelf eerst wat te laten proberen voordat de beroepskrachten gaan helpen. Wanneer de kinderen de jas en schoenen aan hebben moeten ze nog even wachten bij de deur naar buiten. Het is de bedoeling dat ze even naast elkaar gaan zitten terwijl ze wachten tot iedereen klaar is. Er is een kind dat niet gaat zitten maar gaat spelen. De beroepskracht zegt tegen het kind: "Ga maar bij de andere kinderen zitten. Ze vinden het fijn als je erbij komt".


Overdracht van normen en waarden.
Sociale oefenplaats
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten)

observatie
Tijdens de inspectie is gezien dat de beroepskrachten aandacht hebben voor het sociale proces dat plaatsvindt in de groep. In veel dagelijkse dingen komt dit terug. Wachten op elkaar met eten, elkaar uit laten praten, samen spelen door de kinderen spelletjes met elkaar te laten doen.
Op de peutergroep delen de kinderen in de kring bij toerbeurt koekjes uit de trommel. bij de kleine kinderen op de baby groep worden de kinderen gestimuleerd om de trommel naar de ander door te schuiven.


×