Prachtig GGD inspectierapport!

18-02-2015Op 22 januari 2015 heeft de GGD ons bezocht voor de jaarlijkse inspectie. We zijn ontzettend trots op hoe de GGD ons kinderdagverblijf heeft beoordeeld.


GGD Inspectierapport in beeld - Kinderdagerblijf De Elsen Almere
Bekijk GGD Inspectierapport in BeeldDownload het volledige GGD inspectierapport van 6 februari 2015.


Hieronder volgt een korte samenvatting van bevindingen uit het rapport:

 • ”De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen.”

 • ”Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. ”

 • ”De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. ”

 • ”De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces. ”

 • ”De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). ”

 • ”De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby's, en andersom. ”

 • ”De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. ”

 • De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en behoefte van individuele kinderen. ”

 • ”Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat andere kinderen doen en kunnen. Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. Er is ruimte en begrip voor kinderen die ‘anders-zijn’ of er ‘anders uitzien’. ”

 • ”Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken. ”


 • ×